top of page

Zonnepanelen zijn volledig veilig.

Gevaar schuilt in een klein hoekje. Er bestaan gevallen dat zonnepanelen brand veroorzaken. Dit is slechts minder dan 1%. We willen je zeker en vast niet ontmoedigen om zonnepanelen te kopen. Integendeel zelfs: zonnepanelen blijven de beste investering die je tegenwoordig kunt doen.

In dit artikel lees je over de mogelijke oorzaken van brand en waar er op gelet moet worden om branden te vermijden.

Wordt brand door zonnepanelen veroorzaakt?

Zonnepanelen zelf leveren geen brandgevaar op. Ze zijn gemaakt van veilige materialen en bevatten geen bewegende onderdelen die een vlam kunnen ontsteken. Zonnepanelen zijn wel verbonden met elektrische bedrading en omvormers. Deze componenten kunnen een brand risico vormen als ze niet correct worden geïnstalleerd of onderhouden.

Mogelijke oorzaken

 

De bekabeling

Het merendeel van de branden worden veroorzaakt door de gelijkstroom kant (DC). Door een slechte verbinding  kan op één plek extra weerstand ontstaan. Door de weerstand die deze constante stroom ondervindt kan dit onderdeel verhitten en zelfs smelten. De zogenaamde vlamboog kunnen langdurig zijn en voor brand veroorzaken! Zo mogen bij schuine daken de kabels als de stekkers absoluut niet op de dakpannen liggen!

Een slechte wisselstroom (AC) hebben een klein risico op overspringende vonken. Gelukkig zorgt dit niet voor een warmte-ontwikkeling. Ook blijft de bekabeling in het isolatiemateriaal. Dit verkleint de kans voor brandgevaar.

Bij een slechte invoer tussen de dakpannen kunnen de kabels bewegen. Dit vergroot het risico op storingen en op brand. Bij platte daken is het vanzelfsprekend dat de kabels geen enkel contact mogen hebben met water.

Daksysteem

De meeste branden zijn ontstaan door in daksystemen. Bij zo'n systeem liggen de panelen direct op de constructie.

Slechte montage

Een slechte montage kan voor lekkage zorgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een installateur onjuiste montagebeugels of bevestigingsmaterialen gebruikt. Als een zonnepaneel plaatselijk teveel belast wordt, kunnen er haarscheurtjes in de zonnecel ontstaan. Deze beschadigingen leiden tot hotspots en extra weerstand, waardoor een zonnecel lokaal te warm wordt. Dit kan leiden tot verschillende problemen, zoals een lager rendement of binnendringende vocht. Op termijn kan dit leiden tot een defect paneel of zelfs brand. Ook het isolatiemateriaal kan soms in brand vliegen.

Onjuiste plaatsing en installatie van de omvormer

Een omvormer zet gelijkspanning van de zonnecollectoren om in wisselspanning. Als de omvormer slecht is geïnstalleerd kan er in perioden met veel zonlicht te veel warmte ontstaan.

Wordt brand door zonnepanelen veroorzaakt?

 

Alles begint met het juist bevestigen van uw zonnepanelen. Daarvoor dient uw dak veilig en stevig genoeg te zijn. Als dit niet het geval is, wordt er een veilige ondergrond geplaatst. Zonnepanelen moeten voldoende ventilatie hebben. Een opdaksysteem is de beste optie: de eventuele mankementen leiden niet tot brand omdat de dakpannen een brandwerend laag vormen. Verder moeten de zonnepanelen onderling voldoende afstand hebben, om verspreiding van brand te voorkomen. Zonnepanelen mogen niet te zwaar belast worden. Dat water en elektriciteit niet goed samen gaan, weet u alvast wel.

De elektrische bedrading en omvormers moeten worden geïnstalleerd volgens de lokale bouw- en elektriciteitsvoorschriften. De omvormer moet op een plaats gemonteerd zijn met voldoende ruimte eromheen voor ventilatie. Bovendien moet de plaatsing op een niet brandbare achtergrond gebeuren, zoals een stenen of gipsen wand. Het is ook belangrijk om de omvormers regelmatig te onderhouden en te controleren op eventuele defecten.

Daarnaast kunt u ook de juiste brandbeveiliging installeren in de buurt van de zonnepanelen. Hierdoor kunt u snel reageren en voorkomen dat de brand zal verspreiden. Tot slot, is het ook aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw zonnepanelen. Dit geeft u extra bescherming in geval van brand of andere ongelukken.

Graphic Designer, Photographer, Musician

bottom of page